latitudTango
LLISTA DE REPRODUCCIÓ
Audicions de l'Orquestra de Tango de Barcelona curs 2012-2013
"9 puntos" (F. Canaro)
versión Orquesta de Di Sarli

"La yumba" (O. Pugliese)
versión Orquesta de Pugliese

"Toda mi vida" (A. Troilo - J.M. Contursi)
cantado


DESCÀRREGUES

PROGRAMA
Latitud Tango


CURSO
Grup de guitarres


CURSO
Combo de Tango


PARTITURA
9 puntos


PROGRAMA

L'Orquestra Típica és la formació més tradicional del tango argentí. Està formada per un piano, un contrabaix, una fila de 3 a 5 bandoneons (o més) i una altra amb un mateix número de violins, també pot haver-hi una viola i un violoncel.

 

Aquesta formació existeix des dels anys 30 i es manté fins als nostres dies. Profundament lligada a la dansa ha evolucionat segons la demanda dels ballarins i a través del talent i la inventiva dels que fan arranjaments i directors. Cadascun d’ells ha desenvolupat característiques pròpies i ha donat a la seva orquestra un estil particular.

 

L'Orquestra Típica continua sent avui dia una expressió privilegiada del tango a les sales de ball i també a les de concert.

 

Els/les alumnes estudien aproximadament 10 arranjaments originals d’orquestres tradicionals (Di Sarli, D’Agostino, Pugliese, Gobbi)

 

Els arranjaments poden ser adaptats, segons les necessitats o el nivell tècnic dels alumnes. Les partitures seran enviades amb suficient antelació juntament amb una gravació de les mateixes. Per facilitar l'estudi de l'alumne/a.

 

Al final del curs es realitzarà un concert.