Els cursos de la escola

Oferim cursos d’arranjaments per a tango, cursos de cant, cursos de guitarra de tango i també s’ha creat dues agrupacions més petita formada per cinc membres, els “quinteto”.

L’associació està oberta a tot músic, nivell inicial, intermedi o professional que toqui qualsevol instrument i que estigui interessat a tocar i aprendre l’estil del tango a través de l' intercanvi i experiències dels professors/es i dels propis participants.

 

L'orquestra típica

La formació tradicional

L'Orquestra Típica és la formació més tradicional del tango argentí. Està formada per un piano, un contrabaix, una fila de 3 a 5 bandoneons (o més) i una altra amb un mateix número de violins, també pot haver-hi una viola i un violoncel.
Aquesta formació existeix des dels anys 30 i es manté fins als nostres dies. Profundament lligada a la dansa ha evolucionat segons la demanda dels ballarins i a través del talent i la inventiva dels que fan arranjaments i directors. Cadascun d’ells ha desenvolupat característiques pròpies i ha donat a la seva orquestra un estil particular.
L'Orquestra Típica continua sent avui dia una expressió privilegiada del tango a les sales de ball i també a les de concert.
Els/les alumnes estudien aproximadament 10 arranjaments originals d’orquestres tradicionals (Di Sarli, D’Agostino, Pugliese, Gobbi, Troilo i Piazzolla)
Els arranjaments poden ser adaptats, segons les necessitats o el nivell tècnic dels alumnes. Les partitures seran enviades amb suficient antelació juntament amb una gravació de les mateixes. Per facilitar l'estudi de l'alumne/a.
Aquesta formació està oberta a músics amateurs amb una acceptable formació tècnica i de lectura, músics semiprofessionals o professionals que vulguin formar-se en aquest gènere.

Els instruments convocats són:

 • Violi
 • Viola
 • Violoncel
 • Contrabaix
 • Bandoneon
 • Piano

 

Durant el curs es realitzaran concerts per exposar el treball realitzat.

El combo

Què és el Combo de Tango?

El Combo de Tango és una altra creació de l'associació "Latitud tango" per donar formació a músics -professionals o amateurs- interessats en l'aprenentatge de l'estil propi del tango.
És una de les formacions típiques del tango: 4, 5 o 6 músics (bandoneó, piano, guitarra, violí, contrabaix, baix elèctric, flauta, etc ....) Recorren el repertori tanguero. Aquestes formacions, més reduïdes que l'Orquestra-típica, es van fer molt populars a partir dels anys 60, des de llavors i fins a l'actualitat són una part molt important de la història del tango.

Com s'organitza?

El curs es compon de 9 classes de 4hs cadascuna. Els arranjaments són fets "a mida" dels participants: tenint en compte el seu nivell tècnic, de lectura, de coneixement previ o no de l'estil, etc. Així, des de la pràctica s'aprèn l'estil del tango amb els seus trets diferencials: ritmes, rasguitos, frasejos, articulacions, etc.

Qui pot participar-hi?

Els músics - professionals o amateurs- que vulguin aprendre l'estil del tango. Es formaran un o més grups depenent del nombre i del nivell dels inscrits. Es farà una entrevista prèvia per conèixer el nivell dels participants i així crear grups homogenis.

Els instruments convocats són:

 • Piano
 • Guitarra
 • Flauta
 • Bandoneó
 • Contrabaix
 • Clarinet
 • Baix elèctric
 • Violí
 • Viola

(consultar per altres instruments)

Durant el curs es realitzaran concerts per exposar el treball realitzat.

Grup de guitarres

En aquesta formació típica a la història del tango poden participar des 3 a 5 guitarres amb l'opció d'incorporar també un contrabaix i/o cantant.

Què és el grup de guitarres?

El curs es compon de 9 classes de 3hs cadascuna. Els arranjaments són fets "a mida" dels participants: tenint en compte el seu nivell tècnic, de lectura, de coneixement previ o no de l'estil, etc ... Així, des de la pràctica s'aprèn l'estil del tango amb els seus trets diferencials: ritmes, rasguitos, frasejos, articulacions, etc ... Com s'organitza?
Els guitarristes -professionals o amateurs- que vulguin aprendre l'estil del tango. Es formaran un o més grups depenent del nombre i del nivell dels inscrits. Es farà una entrevista prèvia per conèixer el nivell dels participants i així crear grups homogenis.
Durant el curs es realitzaran concerts per exposar el treball realitzat.

Harmonia

Harmonia del tango

La intenció d'aquesta matèria és brindar als alumnes, a més d'un coneixement bàsic del llenguatge musical, les claus per comprendre l'estil del tango i arribar a interpretar-lo correctament.

Cant

Cantar tango

L'objectiu del curs és capacitar l'alumne per desenvolupar-se com cantant en tango. Es busca interioritzar les lletres i gaudir del plaer que produeix poder cantar un tango. Les classes tenen una durada de 60 minuts i estan dirigides a principiants, iniciats i cantants professionals. Durant el curs, a part de les classes particulars també cantessin acompanyant l'Orquestra de tango de barcelona o Combo de latitud tango, una experiència única per a l'aprenentatge.

Workshops

Workshops

Els worKshops són seminaris, tallers, cursos especials de curta durada (un, dos o tres jornades) impartits per professors/es especialitzats en la matèria.
En els mateixos, podràs entendre més específicament la funcionalitat de cadascuna de les arts dins el gènere de tango (música, ball, instruments, història).

Al ser de curta durada, aquests workshops seran donats al llarg de l'any i us podeu inscriure en qualsevol moment del mateix.

Per rebre més informació de cada seminari  ens pots escriure a contacte.

Arranjaments

Curs d'inici a l'arranjament de tango

Objectius: El curs pretén donar els fonaments bàsics per a a partir d'una melodia i la seva harmonia, poder elaborar un arranjament més o menys senzill per formacions variades (duets, trios, quartets, etc.)

Requisits:

 • Lectura en les claus de sol i fa.
 • Coneixement dels acords.

Aquest curs es basarà en melodies amb acords,per tant un mínim coneixement de la harmonia és suficient.

Contingut:

 • Acompanyament: Models rítmics. Harmonia bàsica de l'estil.
 • Melodia: Caràcter lligat o rítmic. Articulacions. Densitat. Melodies secundàries.
 • Orquestració: funcionalitat de cada instrument en el conjunt.

En tots els casos es treballarà a partir d'exemples (gravacions, partitures originals...) dels grans creadors del gènere i amb una ràpida aplicació pràctica en els treballs dels alumnes.

Si estàs interessat contacta amb nosaltres!

SEMINARIO · EL CONTRABAJO EN EL TANGO

Introducción al estilo.

En este seminario/taller de tres horas introduciremos a los alumnos en la práctica del tango en la especialidad de contrabajo. La función del instrumento dentro de la orquesta típica y los diferentes conjuntos y los rudimentos básicos de las técnicas específicas del tango. Se dará un repaso básico por los diferentes estilos de las orquestas más significativas centrando la atención en las maneras de acompañar de cada una de ellas.

Técnicas.

Modelos de marcación. (con arco)

 • Marcato en 4
  Marcato en 2

Yumba

 • Síncopa anticipada
 • Síncopa a tierra
 • Síncopas sucesivas

Pizzicato

 • Con empuje
 • Enganchado
 • Orquestal

Arrastres

 • Arrastre con arco
 • Arrastre con dedo

Efectos de Percusión

 • Strappata
 • Caja
 • Tambor
 • Chasquido
 • Silbido

Milonga y Vals

 • Milonga Urbana (o ciudadana)
 • Milonga Campera
 • Vals